Personale

Name

Charlotte Seeger-Hansen

Sygeplejerske

Født 1965
Sygeplejerske 1990
Psykoterapeut 2005
 
Du har bl.a. mulighed for at bestille tid hos Charlotte til følgende:
 
Sukkersyge kontrol
Blodtrykskontrol
Astma/KOL undersøgelse
Blodprøver 
Samtaler psykisk 
Gynækologisk celleprøve og kønssygdom podning
Graviditet/vandre journal
Overvægt
Sygemelding til eksamen/arbejdsgiver
Kørekort
Depression/angst/ hukommelse test
Børnevacciner
Diverse test ved luftvejs infektioner
Sår kontrol
Hjertekardiogram

Name

Thera, Rosa, Sofie

Medicin
studerende

Hold af medicinstuderende som varetager visitation af patienter, laboratorie undersøgelser (blodprøvetagning, urinhåndtering, EKG, lungefunktionsundersøgelser, p pille kontroller, halspodninger og enkle konsultationer under bedside supervision

KLINIKKEN HAR ET SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS UNIVERSITET OG HERMED HAR 12. SEMESTERS LÆGESTUDERENDE I KLINIKOPHOLD. MENINGEN MED DERES OPHOLD ER, AT DE BL.A. FÅR DERES EGNE KONSULTATIONER MED PATIENTERNE. DE ARBEJDER UNDER SUPERVISION OG ER OMFATTET AF TAVSHEDSPLIGT.